هفته نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

ای سبزپوشان سپید دل،‌ای حماسه سازان پیروز،‌ای سنگرداران همیشه بیدار،‌ای نشان‌های سرافرازی بر دوش،آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست. روزتان مبارک و راهتان پر رهرو باد. روابط عمومی شهرداری صومعه سرا