زیباسازی شهری

تجلی هنر در خیابان‌های شهر صومعه سرا

به گزارش روابط عمومی شهرداری صومعه سرا؛ به دستور شهردار صومعه سرا ، در راستای زیباسازی دیوارهای قدیمی در سطح شهر و پاکسازی آلودگی‌های بصری، عملیات بهسازی دیوارهای فرسوده  واجرای نقاشی دیواری و تجلی هنر ادامه مطلب