امروز : سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳ ساعت : ۱۶:۰۹:۱۰

خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

یقیناً خبرنگاران چشمان تیزبین و بیدار جامعه و عامل شفافیت هرچه بیشتر در تمام عرصه ها می باشند و و در سایه همین شفافیت و تیزبینی بسیاری از کاستی ها شهود و قابل رفع می ادامه مطلب