شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

نصب صندلی های نشیمن و ترمیم صندلی های منصوب در پارکینگ پاکخانه آرامستان شهر صومعه سرا

نصب صندلی های نشیمن و ترمیم صندلی های منصوب در پارکینگ پاکخانه آرامستان شهر صومعه سرا
توسط واحد عمران شهری شهرداری صومعه سرا صندلی های نشیمن در پارکینگ پاکخانه آرامستان بهشت زینبیه ( آقا مهدی آقا) انجام گرفت و همچنین سایر صندلی های موجود در این آرامستان که احتیاج به ترمیم داشتند نیز تعمیر شدند.
ادامه مطلب

بازدید کارشناسان آتش نشانی صومعه سرا از دانشکده منابع طبیعی شهرستان صومعه سرا

بازدید کارشناسان آتش نشانی صومعه سرا از دانشکده منابع طبیعی شهرستان صومعه سرا
بازدید کارشناسان آتش نشانی صومعه سرا از دانشکده منابع طبیعی شهرستان جهت ایمن سازی و نصب کپسول های خاموش کننده اطفاء حریق در این دانشکده انجام شد .
ادامه مطلب

هرس چمن های بلوار شهید عبدالهیان از علف های هرز

هرس چمن های بلوار شهید عبدالهیان از علف های هرز
توسط کارکنان واحد فضای سبز شهرداری صومعه سرا هرس چمن های بلوار شهید عبدالهیان در ورودی شهر صومعه سرا انجام شد.
ادامه مطلب

احیای روشنایی پارک کودک خیابان امام خمینی (ره)

احیای روشنایی پارک کودک خیابان امام خمینی (ره)
در پی بازدید مسئول خدمات شهری شهرداری صومعه سرا از پارک کودک خیابان امام خمینی (ره) روشنایی این پارک جهت استفاده کودکان این منطقه از پارک کودک این منطقه تامین شد.
ادامه مطلب

پاکسازی پیاده روی بلوار ولیعصر (عج) توسط پاکبانان شهرداری با حضور مسئول امور خدمات شهری شهرداری صومعه سرا

پاکسازی پیاده روی بلوار ولیعصر (عج) توسط پاکبانان شهرداری با حضور مسئول امور خدمات شهری شهرداری صومعه سرا
پاکسازی پیاده روی بلوار ولیعصر (عج) توسط پاکبانان شهرداری صومعه سرا با حضور مسئول جدید واحد خدمات شهری شهرداری صومعه سرا انجام گرفت .98/4/11
ادامه مطلب

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir