فصل بهار 1 فصل بهار2 طبیعت
برای حفظ جان خود و افراد خانواده تان در خانه بمانید.

میثم کیانی فرد سرپرست شهرداری صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 99 شهرداری

دانلود فایل با لینک مستقیم

مزایده و مناقصه

1-برگزاری مزایده چوب درختان  بریده سطح شهر

2- برگزاری حراج حضوری فروش پسماند های خشک جمع آوری شده از سطح شهر

اوقات شرعی صومعه سرا

مدیریت بحران کرونا ویروس در شهر صومعه سرا

مدیریت بحران کرونا ویروس در شهر صومعه سرا
 به گزارش روابط عمومی شهرداری صومعه سرا : در راستای مبارزه با ویروس کرونا و رعایت بهداشت عمومی هرشب عملیات گند زدایی و ضد عفونی معابر و خیابان های سطح شهر بوسیله تیم آتش نشانی شهرداری صومعه سرا صورت می پذیرد. این اقدام  در راستای ستاد پیشگیری از اشاعه ویروس کرونا صورت گرفته و  علاوه برخیابان های  سطح شهر هر روزه در بیمارستان امام خمینی شهرستان صومعه سرا و ادارات  و بانکها و معابر عمومی  و مطب های خصوصی  سطح شهر ، ایستگاه های تاکسی و تاکسی های سطح شهرستان هم صورت می پذیرد؛ تا در اثر تردد و رفت و آمد مردم از خطرات انتقال ویروس کرونا و اشاعه آن در سطح شهر جلوگیری به عمل آید، این اقدام با همکاری سپاه قدس گیلان و تیپ 216 زرهی ارتش استان زنجان و شهرداری صومعه سرا بطور مشترک انجام گرفت . همچنین اختصاص دو دستگاه آمبولانس جهت حمل متوفیان کرونایی به بیمارستان امام خمینی از اقدامات دیگر شهرداری صومعه سرا در این خصوص بوده است ، لازم به ذکر است جهت تقویت روحیه شهروندان صومعه سرایی در آغاز سال نو در سطح شهر صومعه سرا المان های مناسبتی به مناسبت آغاز سال 99 و گلگاری و ترمیم فضای سبز انجام گرفته است .    
ادامه مطلب

دستورالعمل تفکیک - جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی

دستورالعمل تفکیک - جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی
تعریف و طبقه بندی   پسماندهای بهداشتی درمانی شامل: کلیه پسماندهای تولید شده بوسیله مراکز وموسساتی از قبیل بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ، آزمایشگا ههای تشخیص طبی وتحقیقاتی وسایر مراکز مشابه است .   پسماندهای تولید شده بوسیله مراکز فوق شامل دو دسته عمده زیر است .   گروه 1- پسما ند های خطرناک که خود به چهار دسته زیر تقسیم می شوند :   الف – پسما ند های عفونی شامل :   - کلیه پسماندهای آلوده به خون وفر آورده های خونی   - کلیه پسماندهای مربوط به آزمایشهای تشخیص طبی وتحقیقات پزشکی   - پسماندهای پاتولوژی   - کلیه ترشحات وپسماندهای آلوده به ترشحات بیماران عفونی   - کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند   - کشت های بیولوژیک ومحیط های کشت   - پسماندهای اتاقهای ایزوله   - پسماندهای بخش های دیالیز   - پسماندهای ناشی از جراحی واتوپسی   - اعضاء واندامهای قطع شده وجنین   ب – پسما ند های شیمیایی شامل : زباله های دارویی ومواد شیمیایی – ویالهای نیمه پر وپر داروئی ، تر مومترهای شکسته ، معرفها ی آزمایشگاهی ، داروهای ثبوت وظهور فیلم و ...وهر گونه زباله منتج شده از تشخیص ، درمان ومراقبت بیماران تحت شیمی درمانی ( اعم از: ست های سرم ، کیسه های ادرار ، سوند ، کیسه های استوما )   ج – پسما ند های نوک تیز وبرنده شامل :   سر سوزن – تیغ بیستوری واره – اسکالپل – لانست – انواع آنژیوکت – شیشه های شکسته سرم وفر آورده های خونی وداروئی و هر گونه وسیله یکبار مصرف تیز وبرنده که در تشخیص ودرمان ومراقبت بیماران استفاده شده است .   د-پسما ند های رادیو اکتیو شامل :کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز پزشکی -هسته ای می باشند .   گروه 2 – پسما ند های معمولی یا شبه خا نگی که به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری و عمومی این مراکز تولید می شود .   شامل: زباله های آشپزخانه ، آبدارخانه ،قسمت اداری مالی ، ایستگاههای پرستاری ، باغبانی و از این قبیل است .     تفکیک :   پسماندهای عفونی و پسماندهای شیمیایی بایستی در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری ودر مخزن زرد رنگ دارای علامت مخصوص ، قابل شستشو وضد عفونی ، نگهداری شوند .   زباله های نوک تیز وبرنده صرف نظر از اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشد در جعبه یا محفظه مقاوم ( S.B ) مخصوص جمع آوری گردد. ظروف جمع آوری این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده و در پوش مناسب داشته باشد وجنس این ظروف به قدری سخت ونشت ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده ونوک تیز بلکه هر گونه بقایای آبگونه های موجود در سرنگ ها را در خود نگه دارد .   پسماندهای پرتوزا ورادیو اکتیو ، برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان انرژی اتمی تهیه واعلام خواهد شد زیر نظر مسئول فیزیک بهداشت مدیریت خواهد شد .   زباله های معمولی یا شبه خانگی بایستی در کیسه زباله مقاوم مشکی رنگ جمع آوری ودر مخزن آبی رنگ قابل شستشو وضد عفونی ، نگهداری شود .       1-اعضا واندامهای قطع شده،جنین بایستی مجزاجمع آوری ودر جهت دفع به گورستان محل حمل شده وبه روش خاص خود دفن گردد.   2-کلیه سر سوزن ها از سرنگ های مصرف شده (بخصوص در موارد شیمی در مانی)جدا نشود وبصورت توام جمع آوری گردد.       جمع آوری :   - وقتی سه چهارم ظروف وکیسه های پلاستیکی پراز پسماند شد پس از بستن درب آنها ، باید آنها را برداشت .   - پسماندها باید همه روزه ( یا درصورت لزوم چند بار درروز ) گرد آوری شوند وبه محل تعیین شده برای انباشتن پسماندها حمل شوند .   - هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود .   - برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل ( تاریخ تولید ، نام بخش ، نوع زباله و...) باشد.   - باید به جای کیسه ها وظروف مصرف شده بلافاصله کیسه ها وظروف از همان نوع قرارداده شود.(این کیسه ها و ظروف در هرجایی که پسماند تو لید می شود به آسانی توزیع شوند)   - سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه پرشده بلافاصه شستشو وضد عفونی گردند .   حمل در مراکز تولید :   - حمل زباله ها در بیمارستان باید بوسیله ترولی های چرخدار یا ظروف ( bin )چرخدار یاگاریهایی که برای هیچ منظوردیگری از آنها استفاده نمی شود ودارای مشخصات زیر باشد ، انجام گیرد:   – بارگیری وتخلیه بار آنها آسان باشد.   - لبه های تیز وبرنده ای که به کیسه زباله ها یا ظرفهای حاوی پسماندها ضمن بار گیری وتخلیه آسیب برساند ، نداشته باشد.   - تمیز کردن آن آسان باشد .   - باید وسیله حمل پسماندها همه روزه با مواد گندزدای مناسب نظافت وضد عفونی گردد .   - باید همه کیسه های پسماندها سربسته ودست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند .   - تعویض ترولی یا گاریهای چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است .   توجه : بطور کلی بازیافت زباله های مراکز بهداشتی درمانی ممنوع است .   توجه: در بخشها ضرورت دارد برحسب مورد از ظروف مجزا برای جمع آوری مواد زائد جامد ( شبه خانگی – خطرناک ) استفاده شود که برای زباله های شبه خانگی از کیسه زباله مقاوم به رنگ مشکی ومخزن آبی رنگ وبرای زباله های خطرناک از کیسه زباله های مقاوم زرد رنگ با مخزن زرد رنگ استفاده می شود و درصورت عدم وجود کیسه زباله مقاوم از دو کیسه همرنگ داخل یکدیگر استفاده شود وبطریق بهداشتی حمل ودفع گردد .   ذخیره ونگهداری موقت:   - محل ذخیره ونگهداری موقت باید درداخل بیمارستان طراحی شود .   - پسماندهای معمولی وخطرناک درون کیسه زباله یا سطح زباله باید در محلی جدا از هم در اتاقی با ا ندازه مناسب حجم پسماند های تولید شده ودفعات گرد آوری در محل ذخیره انباشته شوند .   - جز در مواردی که د رمحل موقت نگهداری سردخانه وجود داشته باشد مدت انباشتن پسماندها ( یعنی فاصله بین تولید وتصفیه یا دفع نهایی آن ) نباید از مدتهای مشروح ذیل بیشتر شود :   - درمنا طق معتدل 72 ساعت در زمستان   - 48 ساعت در تابستان   - درمنا طق گرم 48 ساعت در زمستان   - 24 ساعت در تابستان   محل نگهداری موقت زباله بایستی دارای شرایط زیر باشد :   - دارای کف نشت نا پذیر ومحکم دارای امکانات تخلیه وزهکشی خوب باشد ونظافت وگندزدایی آن به آسانی وبصورت مستمر انجام گردد .   - دارای سیستم آب گرم وسرد برای تمیز کردن محل باشد .   - باید به‌آسانی در دسترس کارکنان شاغل در کارهای مربوط به زباله ها ( نیروهای خدماتی ) بوده وارتباط مناسب با بخش ها داشته باشد .   - امکان قفل کردن ورودی آن به منظور جلوگیری از دستیابی اشخاص غیر مجاز فراهم باشد .   - وسیله نقلیه گرد آوری پسماندها به راحتی به محل ذخیره دسترسی داشته باشد .   - در مقابل تابش آفتاب حفاظت داشته باشد .   - دور از دسترس جانوران ، حشرات وپرندگان باشد .   - روشنایی آن خوب باشد وحداقل دارای تهویه باشد.   - نباید درجایی نزدیک به انبار مواد غذائی تازه یا محل آشپزخانه باشد وحتی الامکان از آشپزخانه دور باشد .   - تجهیزات تمیز کاری ، لباس حفاظتی ، کیسه زباله وظروف گرد آوری زباله فراهم ود رمحل نزدیک به منطقه ذخیره که دسترسی آسان دا شته باشد موجود باشد .   - جهت نگهداری انواع زباله بیمارستانی قسمت بندی وعلامت گذاری شده باشد .   - تحت نظارت بهداشتی وایمنی کامل باشد .   - محل باید محصور ومسقف وبوسیله علامت یا تابلوی مخصوص هشدار دهنده مشخص شده باشد .   دفع زباله های بهداشتی درما نی:   - مواد زائد جامد معمولی یا شبه خا نگی : همراه مواد زائد جامد خانگی از طریق سیستم عمومی بطور روزانه توسط سازمان (شهرداری ) مربوطه به محل دفع زباله های شهری انتقال ودفع گردد .   - زباله های نوک تیز وبرنده : که در جعبه های مخصوص جمع آوری شده همراه با پسماندهای عفونی و شیمیایی دفع می گردند.   - پسماندهای عفونی وشیمیایی : بدیهی است درحال حاضر دفع پسماند های عفونی وشیمیایی ( ونوک تیز وبرنده ) باید با هماهنگی شهرداری وسایر ارگانهای ذیربط وموقعیت محلی با رعایت نکات بهداشتی صورت گیرد .   - با توجه به قا نون جدید مدیریت پسماندها درصورت تدوین وابلاغ آئین نامه قا نون مذکور ، عملی خواهد شد.   - پسماندهای رادیو اکتیو تحت شرایط خاص خود جمع آوری ونگهداری وطبق ضوابط دفع می گردد .   - اعضاء واندامهای قطع شده وجنین می بایست مجزا جمع آوری وبه گوستان محل حمل شده وبه روش خا ص خود دفن گردد .  
ادامه مطلب

♦️اطلاعیه شهرداری صومعه سرا

♦️اطلاعیه شهرداری صومعه سرا
♦️اطلاعیه شهرداری صومعه سرا: به اطلاع شهروندان صومعه سرایی میرساند جهت حفظ سلامتی خود و خانواده تان  و شیوع بیماری واگیر کرونا تردد افراد وخودروهای شخصی به محوطه ارامستان (اقامهدی اقا) و پاک خانه اکیدا ممنوع میباشد. لطفا در این گونه مناطق خطر آفرین تردد نفرمایید ❌
ادامه مطلب

روش‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا چیست؟/ ماسک‌ حداکثر ۸ ساعت برای مقابله با ویروس کارایی دارد

روش‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا چیست؟/ ماسک‌ حداکثر ۸ ساعت برای مقابله با ویروس کارایی دارد
ستادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سخنرانی با عنوان «نگاهی به ویروس کرونای جدید» درباره روش‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت کرونا توضیح داد: دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید از ضد عفونی‌کننده‌های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینی‌تان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. ه گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، شقایق یزدانی نیشابوری در سخنرانی علمی خود در مراسم «نگاهی به ویروس کرونای جدید» که به همت انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران صبح امروز در سالن آمفی تئاتر شهید احدی این دانشگاه برگزار شد، گفت: بحث کرونا ویروس در یک ماه و نیم اخیر بسیار اوج گرفته و امروز صحبت ما درباره نگاهی به ویروس کرونای جدید است. او اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی تا امروز یعنی سال ۲۰۲۰ چند وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. سال ۲۰۰۹ بود که همه گیری جهانی آنفولانزای خوکی اعلام شد، سال ۲۰۱۴ بازگشت مجدد بیماری فلج اطفال و بیماری ابولا در غرب آفریقا و سال ۲۰۱۶ شیوع ویروس زیکا در آمریکای جنوبی اعلام شد. او ادامه داد: سال ۲۰۱۸ تایید یک مورد ابولا در شهر ووهان و هم اکنون شیوع ویروس کرونا در چین اعلام شده است. تا دیروز عصر آمار مبتلایان به این ویروس ۲۴ هزار و ۴۳۶ مورد آلوده به ویروس کرونای جدید اعلام شد و ۱۳۸۳ نفر در دنیا فوتی داشتیم. امروز صبح این آمار به ۱۵۲۳ نفر رسید. ویروس کرونا دغدغه‌ای جهانی است؛ شاید میزان مرگ و میر آن چندان بالا نبوده باشد، در واقع طبق آمارها حدود ۲‌درصد آمار مرگ و میر این بیماری بوده، عددی که رقم بالایی نیست. این استادیار گروه میکروییولوژی دانشکده علوم و فناوری های نوین گفت: اما سوال اینجاست که چرا این ویروس دغدغه جهانی شده است؟ دلیل این است که شیوع این ویروس بسیار زیاد بوده و به راحتی به سایر افراد سرایت پیدا می‌کند. یزدانی نیشابوری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روش‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت کرونا توضیح داد: دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینی تان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. او اضافه کرد: در تجمعات انبوه حتماً از ماسک استفاده کنید و فاصله یک متری با کسانی که علایم بیماری دارند را رعایت کنید. هنگام سرفه یا عطسه دستمال جلوی دهان گرفته و بعد آن را در سطل زباله بیندازید. سطوحی که لمس می شود را ضدعفونی کنید و در مکان‌های شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. او گفت: سعی کنید دستکش یکبار مصرف همراه داشته باشید و گوشت و تخم‌مرغ را کاملا بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید. دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی عنوان کرد: در صورت ابتلا به ویروس کرونا فعالیت های خارج از خانه را محدود کنید و به جز دریافت مراقبت‌های پزشکی به محل کار مدرسه یا محل‌های عمومی نروید. از حمل و نقل و استفاده نکنید و در یک اتاق متفاوت با افراد دیگر در خانه بمانید. دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی عنوان کرد: ویروس ها با اندازه کم خود می توانند جهان را آلوده کنند. طی ۱۵ سال اخیر کتاب ویروس شناسی حوزه های ناشناخته زیادی دارد که نشان دهنده عملکرد هوشمندانه ویروس ها است. او گفت: با وجود اقدامات پیشگیرانه امکان عبور این ویروس از مرزهای کشور وجود دارد؛ از همین رو نیاز است اطلاع رسانی های لازم انجام شود. به گفته یزدانی نیشابوری ویروس کرونا حتی به اقتصاد کشور چین تاثیر گذاشته است. ویروس ها با اندازه های نانومتری می توانند تمام سلول های حیوانات، انسان ها و گیاه ها را تحت تاثیر قرار دهد هم چنین ویروس ها هوشمند و به روز هستند و می توانند بسیاری از ارگان‌های بدن انسان را آلوده کنند. دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی گفت: بسیاری از حیوانات به عنوان منبع ویروس کرونا شناخته شده اند. این ویروس دارای تاج هایی است که شبیه تاج خورشید است و نام این ویروس از همین موضوع گذاشته شده است. به گفته یزدانی ویروس ها برای تکثیر خود مجبور هستند از سلول های بدن انسان استفاده کند. خانواده ویروس کرونا دارای ویروس های نوپدید و نوظهور است. او اضافه کرد: سال ۲۰۰۲ کورونا ویروس سارس (خفاش، گربه چینی و انسان) با ۱۰ درصد کشتگی همراه بود. ۸ هزار ۴۳۷ نفر آلوده این ویروس شدند که ۸۱۳ نفر فوت کردند. یزدانی افزود: ویروس سارس از طریق گربه به انسان منتقل شده است و همچنان برخی افراد دچار آن می‌شوند و این ویروس ریشه کن نشده است. همچنین طبق آمار بین ۴۰ الی ۵۰ درصد ویروس مرس کشته داشته است. دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی با اشاره به ویروس کورنا ۲۰۱۹ گفت: کرونا هدیه خفاش به انسان است. ویروس کرونا از خفاش و استفاده از حیوانات آبزی به انسان منتقل شده است. یزدانی نیشابوری درباره علائم این بیماری نیز گفت: تب بالا، کوتاه شدن تنفس از جمله علائم ویروس کرونا است. ویروس کرونا تنها ریه انسان را درگیر نمی‌کند؛ پس از ریه، کلیه فرد مبتلا شده به کرونا از کار می افتد. او اظهار کرد: افراد مبتلا به سرطان، ام اس، افرد داری مشکلات ریوی، کلوی و افرادی که پیوند داشته باشند بیشتر در معرض ویروس کرونا قرار دارند. کودکان نیز مبتلا به این ویروس می شوند اما آمار نشان میدهد افراد بالای ۶۰ سال ۸۰ درصد ابتلا به این بیماری را شامل شده اند. یزدانی با تاکید بر این که واکسن ویروس کرونا ساخته نشده است تصریح کرد: طبق گفته محققین ساخت واکسن این بیماری حداقل ۱۸ ماه آینده خواهد بود. او درخصوص مصرف ماسک در کشور گفت: اکنون نیازی نیست مردم عادی از ماسک استفاده کنند. افراد باید فاصله یک متری با افرادی که علائم سرماخوردگی دارند را باید رعایت کنند. کشور چین اقدامات زیادی از جمله تاسیس ۲ بیمارستان مجهز در مواجهه با ویروس کرونا را داده است. دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی گفت: استفاده از ماسک های n95 برای ویروس کرونا مناسب است. اکنون بیمارستان های کشور آماده باش هستند. ماسک های جراحی تنها ۲ ساعت و ماسک‌های n۹۵ تنها ۸ ساعت کارایی دارند. درمان برای ویروس کرونا و بسیاری از ویروس ها نداریم؛ ویروس ها وابسته به سلول هستند از همین رو ساخت واکسن و درمان برای ویروس ها سخت است. وی ادامه داد: تا کنون یک هزاو ۷۰۰ نفر افراد حوزه پزشکی دچار ویروس کرونا شده اند. طی دو روز اخیر تعداد افراد آلوده های ویروس جهانی چندهزار نفر افزایش یافت زیرا معیارهای تشخیص و سنجش خود را تغییر داد. امروزه در چین کسانی که علائم و بالینی داشته باشد به عنوان افراد آلوده شدگان ویروس کرونا شناخته می‌شود. یزدانی نیشابوری با اشاره به سخنان ویروس کرونا طی روزهای اخیر گفت: حدود سه هفته اقدامات لازم برای جلوگیری از مبتلا به ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. تنها راه شیوع شکست کرونا همبستگی بین تمام کشورهای سراسر دنیا است. این استادیار گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم و فناوری های نوین بیان کرد: طی سال ها ممکن است هزاران نفر در اثر بیمارهای عفونی جان خود را از دست بدهند؛ از همین رو نمی توان گفت ویروس کرونا در کشور وجود دارد. وی افزود: در دی و بهمن ماه سال جاری ۲ دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور ابلاغ شده است و تمام ارگان های بهداشتی کشور در حالت آماده باش قرار دارند. یزدانی نیشابوری با اشاره به شایعاتی که در خصوص ویروس کرونا در کشور گفت: دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید توسط وزارت بهداشت به حوزه های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده است. کشور در حالت آماده باش قرار دارد و نباید به اخبار منتشر شده در فضای مجازی استناد کرد.
ادامه مطلب

شهادت هنر مردان خداست

شهادت هنر مردان خداست
شهادت مظومانه سردار سرتیپ پاسدار ، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پیشگاه رهبر انقلاب اسلامی و عموم مردم ایران تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.
ادامه مطلب

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir