شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

مزایده فروش سرقفلی 2 باب مغازه توسط شهرداری صومعه سرا

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها ؛ شهرداری  صومعه سرا در نظردارد نسبت به فروش سرقفلی تعداد 2 باب مغازه واقع در پاساژ جلوه در خیابان فرهنگ اسلامی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و خرید اسناد مربوط به مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 3/5/98 به واحد اداری شهرداری مراجعه فرمایند.

عکس تزیینی است .

 

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir