فصل بهار 1 فصل بهار2 طبیعت
شهروند گرامی: شهرداری به تنهایی قادر نخواهد بود مشکلات شهری را مرتفع نماید لذا مشارکت شما در امر پرداخت به موقع عوارض یاریگر ما خواهد بود.

میثم کیانی فرد سرپرست شهرداری صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

بزرگداشت 2 اردیبهشت روز زمین پاک

به مناسبت روز 2 اردیبهشت زمین پاک ، واحد مدیریت  پسماند شهرداری صومعه سرا با همکاری دبیرستان دخترانه ایراندخت اقدام به پاکسازی حریم خروجی شهر از انواع زباله نمودند ، در راین رابطه شهردار صومعه سرا آقای مهندس حقیقی در جمع این دانش آموزان به اهمیت حفظ محیط زیست اشاره نمودند و با تحسین از دانش آموزان اظهار امیدواری نمودند این اقدامات در آینده تداوم داشته و الگو و سرمشق سایر افراد جامعه قرارگیرد، تا شهری عاری از زباله و پاکیزه داشته باشیم .

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir