صومعه سرا شهری با طبیعت سرسبز

1 سال پیش

خروش مردم ولایت مدار صومعه سرا در روز ۲۲ بهمن

2 سال پیش

خروش مردم ولایت مدار صومعه سرا در روز ۲۲ بهمن

2 سال پیش

خروش مردم ولایت مدار صومعه سرا در روز ۲۲ بهمن

2 سال پیش

خروش مردم ولایت مدار صومعه سرا در روز ۲۲ بهمن

در روز ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱ ، مردم شریف و ولایت مدار شهرستان صومعه سرا با حضوری حماسی خود با آرمان های انقلاب تجدید پیمان کردند.

2 سال پیش