شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

رفت و روب محوطه ی باشگاه کارگران صومعه سرا توسط پاکبانان شهرداری صومعه سرا

رفت و روب و پاکسازی محوطه باشگاه کارگران صومعه سرا توسط تیم خدمات شهری شهرداری صومعه سرا صورت گرفت .باشگاه کارگران یکی از مکان های عمومی پر تردد در شهر صومعه سرا بوده که نیازمند خدمات رسانی توسط خدمات شهری شهرداری می باشد.

 

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir