شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

نصب کپسول آتش نشانی در دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا

بازدید کارشناسان آتش نشانی صومعه سرا از دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای میرزا کوچک  صومعه سرا جهت ایمن سازی و نصب کپسول های اطفاء حریق ،  توسط واحد آتش نشانی شهرداری صومعه سرا

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir