شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

اجرای روکش آسفالت

اجرای عملیات روکش ولکه گیری بخشی از آسفالت خیابان شهید احمدی پور - روبروی اداره ورزش و جوانان توسط تیم عملیاتی واحد عمران شهرداری صومعه سرا

 

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir