شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

برگزاری جلسه رفع موانع اجرای پروژه بزرگ میدان و چهار راه خاکیان

برگزاری جلسه رفع موانع اجرای پروژه بزرگ میدان و چهار راه خاکیان و مذاکره با خانواده ابراهیمیان در خصوص تعیین تکلیف و تملک اراضی واقع در طرح 

#میدان_چهارراه_خاکیان
#روابط_عمومی_شورا_شهرداری_صومعه_سرا
@shsowmehsara

www.somehsara.ir
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری صومعه سرا

 

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir